AMACIMIZ

Tecrübeli Balık Adamlar yetiştirmek.

Denizel Çevreyi Korumak.

Bilimsel Ve Teknik Araştırmaları Yapmak

Su Sporları konusunda sürekli eğitimi Sağlamak bu Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge,doküman ve yayınlar temin etmek dokümantasyon merkezi oluşturmak çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere, çalışma ve bilgilendirme bültenlerini çıkartmak

Üyeler Arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için toplu dalışlar, toplu yemekler, konser, tiyatro, sinema, sergi gibi etkinlikler düzenlemek

Yarışmalara katılmak ve eğitimler düzenlemek

Yetki Belgemiz